Bildredigeringsskolan 2 (Underexponerade bilder, fortsättning).

av Daniel Nordling
I föregående lektion förklarade jag varför underexponerade bilder är svåra att göra något åt, Bildredigeringsskolan 1.

Nu fortsätter jag med ett exempel på vad man kan göra i Photoshop för att ändå rädda bilden.

Exemplet är taget den 13 maj 2001 i Vimmerby under SJKs Årsmötesresa. Jag har bättre exponeringar av samma motiv, men det är bra med ett extremt exempel som illustration.

Direkt från bildläsarprogrammet ser bilden ut så här:

Helt oanvändbar...


Första räddningsförsöket gör vi med Nivåer/Levels. Här har jag satt gråpunkten till 1.8, i övrig är bilden oförändrad mot tidigare.

Detaljer som var dolda framträder nu ganska tydligt, vi kan exempelvis se lokets nummerskylt och eldaren som talar med lokföraren i A5:ans hytt. Tyvärr har vi fått en urblekt himmel på köpet.


Andra räddningsförsöket gör vi med verktyget Skugga/Dodge:

Om vi "målar" alla mörka ytor i bilden med detta verktyg blir resultatet så här:

Vi har nu fått fram fler detaljer i de mörka delarna av bilden utan att bränna ut himlen. Fördelen med den här metoden är att den går att använda selektivt i bilden, vi kan välja att bara lätta upp vissa delar av bilden. Exempelvis skuggor under ett plattformstak i en för övrigt bra bild.

Som ni kanske ser gick det ändå inte att rädda denna bild, som jag tog ur min skräplåda. Men om exponeringen inte är fullt så illa går det att få fram användbara bilder med dessa metoder. Vi får trösta oss med den här bilden tagen vid samma tillfälle.

Hoppas att jag inte har tröttar ut er med dessa långa inlägg om bildredigering. Min förhoppning är att alla amatörer som sitter på en fantastisk bildskatt på ett enkelt sätt skall få ut så mycket som möjligt av sina bilder. Själv har jag lagt ned aldeles för många timmar på att prova mig fram och jag var länge missnöjd med mina resultat.


daniel@nordling.nu