Bildredigeringsskolan 3 (Räta upp bilder).

av Daniel Nordling
Många gånger när man har läst in en bild och öppnat den i bildredigeringsprogrammet upptäcker man att bilden är sned. Det kan bero på att vi inte höll kameran rakt vid fotograferingsögonblicket eller att bilden halkade snett i bildläsaren.

Eftersom vi som betraktare av bilder är ganska känsliga för om bilden lutar, är det bra om man kan räta upp bilden innan visning. (För vår hjärna är en lutande horisont en signal att vi faller!)

För att få bästa kvalitet på slutresultatet är det viktigt att vi gör bearbetningen på en så stor bild som möjligt, minst dubbelt så stor som vi vill att slutresultatet skall vara. Detta gör vi för att artefakter (skador) som uppstår vid beräkningar i bildbehandlingsprogrammet inte skall synas i den färdiga bilden. (Vi talar här om bilder som skall visas på en bildskärm, utskrift och tryck har andra förutsättningar.)

Själv läser jag alltid in mina bilder med bildläsarens maximala upplösning och förminskar dem till visningsstorlek i Photoshop.

Ok, nu har vi vår inlästa bild och skall räta upp den. Vi använder oss då av verktyget Mått/Measure.

Med det här verktyget drar vi en linje längs något föremål i bilden som skall vara lodrät eller vågrät. Våra bilder innehåller oftast något som vi kan använda som referens, en stolpe, vagnsida eller buffertbalk. Även stående människor kan fungera som riktlinje. I mitt exempel var valet av referens ganska så lätt, saltsjön brukar hålla sig vågrät.

Nästa steg är att öppna Rotera Arbetsyta/Rotate Canavas.

Poängen med att använda Mått/Measure är att vi får då automatiskt rätt värde på vinkeln ifyllt, allt vi behöver göra är att klicka på OK.

Vi har nu fått en bild som inte lutar, nästa steg är att beskära bilden. Vi använder då verktyget Markering/Marquee.

Vi ställer in verktyget så att det bibehåller bildens format (2:3).

Vi ritar sedan upp en lagom stor rektangel och flyttar den tills vi är nöjda med inramningen. I mitt exempel blev det så här.

När vi är nöjda är det bara att välja Beskär/Crop så klipps bitarna som sticker ut bort.

Sista steget är att skala om bilden till slutgiltig storlek med verktyget Storlek på bild/Image size.

Var noga med att Bibehåll proportioner/Constrain Proportions och Ändra bildupplösning/Resample Image är ikryssade och att Bi-kubisk/Bicubic är valt.

Efter den här övningen ser bilden ut så här.

Bilden föreställer Stockholms Ånglokssällskaps tåg på Stadsgården på väg hem efter körningarna på Saltsjöbanan den 10 juni 2001.


daniel@nordling.nu