Bildredigeringsskolan 6 (Restitution, vi skiftar perspektivet).

av Daniel Nordling
Ibland är det svårt att få plats med motivet i bilden utan att luta kameran, resultatet blir ofta en bild där motivet ser ut att falla över ända. Använder vi ett vidvinkelobjektiv blir effekten extra tydlig som i exemplet nedan.

Stolpar och träd ser ut att falla in mot mitten i bilden. Vi upplever bilder av det här slaget som onaturliga efter som vi inte är vana att se verkligheten på detta sätt.

I det traditionella mörkrummet tillgriper man restitution för att korrigera bilder av detta slag, dvs. bildplanet lutas tillbaka i förstoringsapparaten. I Photoshop är det enklare. Allt vi behöver göra är att hitta något i bilden som kan tjäna som referens. I vårt exempel är det ganska lätt, kraftledningsstolpen till vänster och träden till höger borde stå rakt upp.

Vi börjar med att aktivera Visa linjaler/Show Rulers och från dessa dra ut ett par stödlinjer till våra referenser i bilden.

Därefter väljer vi hela bilden med alternativet Allt/All i Markering/Select menyn.

Med hela bilden vald använder vi funktionen Perspektiv/Perspective som vi hittar under Omforma/Transform i Redigera/Edit menyn. Greppa tag i handtaget på ett av de övre hörnen och drag ut åt sidan, varje gång vi släpper musknappen ritas bilden om.

Om det inte ser bra ut, effekten blev för stor eller för liten, är det bara att flytta handtaget igen. (Ta inte i för mycket, då ser det ut som om bilden faller över oss.)

När vi är nöjda med bilden fixerar vi den genom att trycka på Return-tangenten. Som en sista åtgärd lägger vi på en oskarp mask för att få tillbaka skärpan i bilden efter transformeringen, se Bildredigeringsskolan 5 (Nu skärper vi oss!).

Bilden är nu klar och föreställer Ryggens transformatorstation den 26 maj 2000, foto Peter Löf.

Vi kan även använda Perspektiv/Perspective och de andra funktionerna under Omforma/Transform för att skapa måttriktiga fotografier som underlag för framtagning av ritningar etc. Denna bild (som dessutom är ett montage av flera bilder) skapade jag inför ett modellbygge.

Jag använde sedan Mått/Measure för att ta ut måtten direkt i Photoshop. För husbyggen kanske metoden är än mer användbar då ritningar ofta kan vara svåra att få tag i.


daniel@nordling.nu