Bildredigeringsskolan 7 (Kurvor mot färgstick).

av Daniel Nordling
Vem har inte någon gång fått tillbaka de efterlängtade bilderna från fotolabbet bara för att upptäcka att de har slarvat med filtreringen. Färgstick är ett av de vanligaste problemen vid kopiering av negativ, kanske framförallt hos postorder- och snabblabb. Färgstick kan också uppstå som en effekt av filmens åldrande eller felaktig behandling. Den som, liksom jag, fotograferar med dia för att slippa dessa problem, upptäcker snart att också inlästa bilder lätt får färgstick.

Är färgstick ett generellt problem vid inläsningen bör man försöka att kalibrera sin bildläsare, ofta behöver man en kalibreringsprofil för varje emulsion (Fujichrome Provia 100F, Fujichrome Velvia, Kodak Elite Chrome 100 osv.).

Är det enstaka bilder med färgstick kan det vara lättare att korrigera detta i Photoshop istället. I denna lektion visar jag hur det går till.

Vi tar som exempel en 20 år gammal bild, något överexponerad, tagen med Kodachrome 64.

Direkt från bildläsaren har bilden fått ett kraftigt blåstick.

Vi hoppar direkt på Photoshops kraftfullaste verktyg för färgkorrigering Kurvor/Curves och hoppar över de enklare verktygen, Färgbalans/Color Balance och Variationer/Variations.

Kurvan fungerar så att man på x-axeln kan se bildens ursprungsvärde och på y-axeln det omräknade värdet. Det låter krångligare än vad det är, men förhoppningsvis klarnar det vart efter lektionen fortskrider.

Jag börjar alltid med Photoshops autofunktion, den lyckas ofta riktigt bra. Autofunktionen fungerar så att den för varje färg (RGB) hittar det mörkaste respektive ljusaste värdet i bilden och sätter dessa som ändpunkter på en linje. Ett visst mått av brus klipps även bort i varje ända, vi kan själva bestämma hur mycket. (När vi håller Alt-tangenten nedtryckt omvandlas Auto knappen till Alternativ/Options.)

Dessa kurvor blev resultatet av autofunktionen på vårt exempel.

Vi kan se att autofunktionen har flyttat ändpunkterna olika, och därmed förändrat färgbalansen. Vårt exempel ser nu ut så här.

Som synes ingen större skillnad, här krävs starkare medel. Efter att ha valt den blå kanalen klickar jag mitt på linjen och drar denna nedåt en bit. Här får man prova sig fram till hur mycket kurvan skall flyttas, det går även att sätta flera justeringspunkter i kurvan för än mer komplex färgkalibrering.

Avslutningsvis lägger jag på en oskarp mask, Bildredigeringsskolan 5 (Nu skärper vi oss!)..

Resultatet blev inte så illa. Bilden är tagen i Gävle 1982 och föreställer SJ Y6 1109 som då var nylevererad till Sveriges Järnvägsmuseum, för övrigt en av mina första järnvägsbilder.


daniel@nordling.nu