2002-04-07 Provvagn för stålämnen i Eskilstuna

av Daniel Nordling
TGOJ Trafik provkörde en ny stålämnesvagn tillverkad av Thrall i Tjeckien (år 2002, nr 98068) under helgen 6-7 april 2002. Här ses några bilder av vagnen tagna vid lokstationen i Eskilstuna.

Provtåget
Provtåget bestod av TGOJ Ma 966 (Jakobina), provvagnen och en Os vagn.

Sidovy
Sidovy av provvagnen.

Boggien
Närbild av boggien, tillverkad av ABC-NACO (typ NEA 1548), boggiesidorna är stålgjutna i ett stycke.

Loket
Loket, TGOJ Ma 966 Jakobina.

Vagnen har följande data:

Littera och typ        GC Smmnps 013
Vagnnummer          84-74-472 1 300-4
Lastytans längd        12.0 m
Egenvikt           20 700 kg
Lastgräns      
                  +-------+-------+-------+-------+
                  |  A  |  B  |  C  |  D  |
               +-----+-------+-------+-------+-------+
               | S | 43.3t | 51.3t | 59.3t | 69.3t |
               +-----+-------+-------+-------+-------+
               | 120 |       00.0t       |
               +-----+-------------------------------+

               +-----+-------+
               | GC | E3  |
               +-----+-------+
               | 100 | 79.3t |
               +-----+-------+

Längd över buffert      13.86 m
Avstånd mellan boggiecentra  8.6 m

daniel@nordling.nu