2002-04-19 Södermalm

av Daniel Nordling
Efter en diskussion i Postvagnen om järnvägens sträckning över Södermalm innan Årstabron tog jag en promenad med kameran i hand. Lite bakgrund: När järnvägen kom till Stockholm 1860 gick banan på en bank över sundet vid Liljeholmen, Årstaviken var då en vik av Mälaren utan förbindelse med Hammarby Sjö. Årstabron uppfördes i samband med byggandet av Hammarbyleden (för sjöfarten) då Hammarby Sjö sänktes till Saltsjöns nivå och Hammarbyslussen vid Skanstull byggdes. Den nya sträckningen över Årstabron togs i bruk 1929, men den gamla sträckningen skulle åter kunna tas i bruk med kort varsel i händelse av krig (på 15 timmar enligt uppgift i Postvagnen). Därför fanns länge stora delar av spårområdet kvar, idag är merparten mer eller mindre bebyggt. En gång och cykelväg från Södra Station till Hornstull följer dock i princip järnvägens ursprungliga sträckning.

Karta
Detalj ur karta från 1927 som visar järnvägens nuvarande och tidigare sträckning över Södermalm (ur Stockholms Spårvägar 1877 - 1927). Numreringen anger på ett ungefär fotoplatserna.

Södra Station
Rosenlundsgatan mot Södra Station [1], innanför valvbågarna (kv. Stadens Dike) ligger dagens station (öppnad 1988).

Rosenlundsgatan
En modern betongviadukt bär idag Rosenlundsgatan över det gamla spårområdet [1]. Byggnaderna till vänster (kv. Svärdet) uppfördes i slutet av 1980-talet.

Spårdiket
I spårdiket nedanför Rosenlundsgatan mot Ånghästparken [1]. Den vackra stödmuren i kallmurad huggen sten är bevarad i nästan hela sin sträckning.

Minnestavla
Vid Ånghästparken [2] finns denna minnestavla över järnvägens ankomst till Stockholm.

Ånghästparken
Ånghästparken mot Ringvägen [2]. Byggnaderna till vänster (kv. Svärdet) har tagit en del av det ursprungliga spårområdet i anspråk.

Ringvägen
Tantolunden nedanför Ringvägen mot Zinkensdamm [3].

Koloniområdet
Zinkens väg mot koloniområdet [3]. Här har det skett stora förändringar sedan järnvägen försvann, de ljusa husen i bakgrunden (kv. Spjutet) byggdes 1986 på delar av det gamla spårområdet.

Hornstull
Hornstulls strand [4]. Vi står mitt på den gamla banvallen, servicehuset i bakgrunden (kv. Filen) stod färdigt 1985.

Liljeholmens Båtklubb
Liljeholmsbron mot Marievik [4]. Liljeholmens Båtklubb använder den gamla järnvägsbanken som pir och uppläggningsplats.

Brofästet
Rester av brofästet vid Marievik från Liljeholmsbron [5]. Det ursprungliga huvudspåret revs så sen som i slutet av 1990-talet i samband med bygget av Tvärbanan.

Södermalm
Södermalm sett från landfästet vid Marievik [5], här fanns tidigare en svängbro för järnvägen. Servicehuset till vänster och Drakenbergsområdet (byggt på spårområdet i slutet av 1960-talet) till höger.


daniel@nordling.nu