Nybodatunnlarna 2002-06-30

av Daniel Nordling
Efter en diskussion i Postvagen om Nybodatunnlarna tog jag mig en söndagspromenad (2002-06-30) för att fotografera hur där ser ut idag.

Den äldsta tunneln vid Nyboda öppnades för trafik 1860 i samband med invigningen av Västra Stambanan, som ursprungligen gick över Liljeholmen (se även mina bilder från Södermalm). I samband med bygget av dubbelspår tillkom den östra tunneln 1909 och denna är fortfarande i bruk. I samband med bygget av Essingeleden kom ett par bropelare att hamna mitt i spåret för den västra tunneln, som sedan dess är ur bruk.

3534-13.jpg
Vi börjar i den norra änden, här en vy mot Södermalm med Högalidskyrkan i bakgrunden. Vid viadukten i mitten av bilden ansluter idag Tvärbanan.

3534-15.jpg
Om vi vänder blicken åt söder ser vi till vänster den nyare tunneln och till höger ligger en hög med slipers på banvallen som leder upp till den äldre tunneln.

3534-17.jpg
På den här sidan av tunneln är bana i rätt så gott skick, banan används för fordonsleveranser till Stockholms Lokaltrafik (för närvarande tunnelbanevagnar typ C20 och spårvagnar typ A32).

3534-18.jpg
Bortom slipershögen går det faktiskt att hitta några meter spår i den gamla sträckningen, om man röjer lite bland gräset.

3534-20.jpg
Tunnelmynningen är igensatt. Kikar man in genom dörren går det dock att se ljuset från den andra änden.

3534-27.jpg
På andra sidan ser det ut så här (nej, jag gick inte igenom tunneln), även denna ände är igensatt.

3534-28.jpg
Fortsätter man en liten bit stöter man på bropelarna som sätter stopp för användningen av den äldre tunneln.

3534-30.jpg
Vi går förbi pelarna och vänder oss mot den nyare tunneln, på den här sidan är banan ganska igenväxt.

3534-23.jpg
Går vi närmare kan man faktiskt se tvärs igenom tunneln.

3534-32.jpg
Spåret fortsätter sedan söder ut och ansluter till Älvsjö Godsbangård. Banan är avelektrifierad, men de flesta stolparna står kvar.

3534-33.jpg
Den här varningsskylten får mig att fundera. Idag känns den dubbelt fånig, kan det ha funnits en plankorsning här tidigare?


daniel@nordling.nu