2002-07-22 Lokstallet i Katrineholm

av Daniel Nordling

Den 22 juli 2002 gjorde jag ett hastigt besök vid lokstallet i Katrineholm, med tanken att doumentera det då stallets framtid är oviss. Som kanske framgår av bilderna är stallets skick inte det bästa.

3887-02.jpg

3892-30.jpg

3892-31.jpg

3892-35.jpg


daniel@nordling.nu