2003-08-09 Antuna

av Daniel Nordling

Man kan tycka att det borde vara lätt att fotografera tåg i Stockholmstrakten med tät och varierande trafik, men det är faktiskt inte helt enkelt att hitta bra ställen utan att banan är skymd av en massa staket, bullerplank, byggnader eller annat. Ett sätt är att ta pendeltåget en bit ut, där det ofta är lättare att hitta bra ställen. Här har jag tagit mig ut till Antuna, som ligger mellan Rotebro och Upplands Väsby, där jag till och med fick lite "landsbyggdskänsla" i bilderna. Fyrspåret och kraftledningarna visar dock att vi inte har lämnat storstaden.

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild


daniel@nordling.nu