2004-01-03 Tågkompaniet på Stockholmsbesök

av Daniel Nordling

Lördagen den 3 januari 2004 körde Tågkompaniet ett extratåg till Stockholm för personalen, med El16 24 och de helröda Mittlinjevagnarna (BFS9, B9, B3, B3) var det ett mycket färgstarkt inslag i Stockholmsvintern.

2004-01-03-El16-24-Ke-3264.jpg

2004-01-03-El16-24-Ke-3269.jpg

2004-01-03-El16-24-Cst-3297.jpg

2004-01-03-El16-24-Cst-3308.jpg

2004-01-03-El16-24-Cst-3314.jpg


daniel@nordling.nu