2004-01-22 Urspårning (tåg 464) vid Stockholm C

av Daniel Nordling

2004-01-22-Cst-4557.jpg

2004-01-22-Cst-4567.jpg

2004-01-22-Cst-4578.jpg

2004-01-22-Cst-4590.jpg

2004-01-22-Cst-4651.jpg

2004-01-22-UB2N-2905-Cst-4655.jpg

2004-01-22-UB2NX-2519-Cst-4618.jpg

2004-01-22-UB2NX-2519-Cst-4663.jpg

2004-01-22-UB2X-Cst-4561.jpg

2004-01-22-UB2X-Cst-4667.jpg

2004-01-22-UBNX-2519-Cst-4659.jpg

2004-01-22-X2-Cst-4687.jpg

2004-01-22-X2N-2035-4684.jpg


daniel@nordling.nu