2004-02-10 Nedriven kontaktledning på Stockholm C

av Daniel Nordling

2004-02-10-Cst-6402.jpg

2004-02-10-Cst-6413.jpg

2004-02-10-Cst-6492.jpg

2004-02-10-Cst-6521.jpg

2004-02-10-Cst-6525.jpg

2004-02-10-LMV-1877B-Cst-6501.jpg

2004-02-10-LMV-1877B-X1-3007-Cst-6466.jpg

2004-02-10-Rc6-1370-X10-3122-Cst-6417.jpg

2004-02-10-X1-3007-Cst-6434.jpg

2004-02-10-X1-3007-Cst-6475.jpg

2004-02-10-X1-3030-6516.jpg

2004-02-10-X1-3055-3007-Cst-6432.jpg

2004-02-10-X1-3057-Cst-6454.jpg

2004-02-10-X1-3057-Cst-6461.jpg


daniel@nordling.nu