2004-03-01 Kort X2-tåg till Malmö/Köpenhamn

av Daniel Nordling

Den 1 mars 2004 gick ett tjänstetåg bestående av SJ X2K 2039 och UB2XK 2542 från Stockholm C till Malmö, där det skulle kopplas samman med ordinarie tåg till Köpenhamn. Detta med anledning av ett transformatorbyte i drivenheten och därpå följande krav på störströmsmätningar, för att även i fortsättningen få använda fordonet i Danmark.

2004-03-01-X2K-2039-UB2XK-2542-Cst-7720.jpg

2004-03-01-X2K2039-Cst-7740.jpg

2004-03-01-UB2XK-2542-Cst-7735.jpg

2004-03-01-X2K-2039-UB2XK-2542-Cst-7749.jpg


daniel@nordling.nu