2004-06-06 Ett studiebesök vid bygget av den nya Årstabron

av Daniel Nordling

Söndagen den 6 juni 2004 fick jag möjlighet att göra ett litet studiebesök vid det pågående bygget av den nya Årstabron. Själva brobygget börjar närma sig sitt slut, endast en mindre del återstår innan brohalvorna, som byggs från var sitt håll, möts vid Årsta holmar.

2004-06-06-Arsb-5336.jpg

Dagen då jag var på besök skulle ett av de tyngsta armeringspaketen flyttas från byggformen vid spårområdet ut till broänden. Vikten på armeringspaketet var c:a 50 ton (700 kg armering per kubikmeter betong) och detta paket var avsett att ligga ovanpå en bropelare (därav den stora mängden armering). Endast ett fåtal armeringspaket återstår att nu bygga, även om en stor del av armeringsarbetet också sker ute på bron.

2004-06-06-Arsb-5251.jpg

2004-06-06-Arsb-5279.jpg
Tack vare användningen av formar för bygge av armeringspaketen, kan delar av armeringsarbetet ske samtidigt som själva gjutformen byggs ute på bron. Armeringsformarna anpassas efter var på bron armeringen skall sitta, det finns plats för fem armeringsformar samtidigt.

2004-06-06-Arsb-5277.jpg

2004-06-06-Arsb-5281.jpg
Armeringspaketen rullas ut på bron med hjälp av en järnvägsvagn, med form och allt. Det är dock inte helt lätt att få över paketet på transportvagnen, men med hjälp av lite trixande med domkrafter och "tanks" (ett slags rullager) gick det till sist vägen. Vagnen knuffades sedan enkelt ut på bron med hjälp av en traktor.

2004-06-06-Arsb-5272.jpg

2004-06-06-Arsb-5290.jpg

2004-06-06-Arsb-5270.jpg
Ett spår finns utlagt på den färdiga delen av bron, på vilket transportvagnen kan rulla ut till broänden. Där ute finns sedan en rörlig bockkran (som klarar att lyfta 60 ton), som transporterar armeringspaket den sista biten till sitt slutgiltiga läge i gjutformen.

2004-06-06-Arsb-5287.jpg

2004-06-06-Arsb-5294.jpg
En stor del av armeringsarbetet sker även på plats, då de olika armeringspaketen skall byggas samman.

2004-06-06-Arsb-5301.jpg

2004-06-06-Arsb-5303.jpg
Här pågår förberedelserna för att ta emot det nya armeringspaketet, för att hålla jämnvikten börjar man med att placera ut armeringspaketet ovanpå bropelaren.

2004-06-06-Arsb-5320.jpg

2004-06-06-Arsb-5322.jpg
Nu har armeringspaketet kommit ut på bron och står redo att lyftas på plats av bockkranen.

2004-06-06-Arsb-5293.jpg

2004-06-06-Arsb-5308.jpg

2004-06-06-Arsb-5311.jpg

2004-06-06-Arsb-5323.jpg
Lite blandade bilder från bygget.

2004-06-06-Arsb-5339.jpg
Till sist vill jag tacka Skanskas personal som gav mig möjligheten att besöka bygget.


daniel@nordling.nu