Gnesta 2001-07-31

av Daniel Nordling
Några bilder tagna under en tur till Skillötsjön ett par kilometer öster om Gnesta 2001-07-31.

Pendeltåg passerar Skillötsjön
Ett pendeltåg passerar Skillötsjön.

Godståg draget av Rc 4 1175
Ett godståg draget av Rc 4 1175 med en Z70 på släp i kurvan vid Eriksberg.

X2000 tåg
Ett X2000 tåg i samma kurva.

Pendeltåg till Gnesta med X10 3161
Samt ett Pendeltåg till Gnesta med upprustade X10 3161 främst.

Gamla sträckningen
Banvallen från den gamla sträckningen förbi Skillötsjön finns kvar som bilväg.


daniel@nordling.nu