SJK Resa till JTJ 1996-09-21

av Daniel Nordling
Den 21 september 1996 arrangerade SJK Resor en lördagsutflykt till Jädraås-Tallås Järnväg, med TGOJ X23 201.

A09.jpg
Vi blir förbigångna av X2 2020 under ett kort uppehåll i Örbyhus.

A22.jpg
Någonstans mellan Råhällan och Kolforsen på före detta GOJ.

A23.jpg
Stationshuset i Kolforsen.

A27.jpg
Tågmöte i Kolforsen, Rc 4 1294 med godståg.

B34.jpg
I Ockelbo är det byte till buss för vidare befordran till Jädraås.

B03.jpg
Framme i Jädraås möts vi av en bangård full av tåg.

Resans höjdpunkt var tåg till Tallås med dubbla Mallet-lok.
A36.jpg B00.jpg B01.jpg
DONJ 8 och 12 kopplas framför vårt tåg.

Vid Tallås fick loken göra varsin fotokörning.
B07.jpg B08.jpg
DONJ 8 backar i läge...

B10.jpg
...startar...

B11.jpg
...och paserar.

B14.jpg
Därefter fick DONJ 12 visa upp sig i all sin glans.

B18.jpg
DONJ 8 på vändskivan i Tallås.

B19.jpg
Kö till stationshuset i Tallås.

Tillbaka i Jädraås fanns mycket annat att se.
B22.jpg
Tåg med lok och vagnar från ÅJ. På något sätt ger de intryck av att vara byggda i en annan skala än Mallet-loken.

B24.jpg
Flera lok under ånga utanför lokstallet.

B25.jpg
DONJ 12 vänds på skivan i Jädraås.

B31.jpg
X23 201 väntar i Ockelbo på att ta oss hem efter en upplevelserik dag.

B30.jpg
Vi säger adjö till Ockelbo för den här gången.


daniel@nordling.nu