2003-08-23 Med NJM till Vagnhärad stations 90 års jubileum

av Daniel Nordling

Med anledning av att Vagnhärads station firade 90 års jubileum körde Nynäshamns Järnvägsmuseum ett ångtåg Stockholm - Vagnhärad, dessutom kördes två turer Vagnhärad - Lästringe. Tåget bestod av SJ E 1189, SJ B6 3826, SJ B6 3828, NJM Q 1276 och SJ Gsh 31378.

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild


daniel@nordling.nu