Med Stockholms Ånglokssällskap till Oxelösund

av Daniel Nordling
Den 19 mars 1995 skedde den första resan med ångtåg på den då nyöppnade Grödingebanan. Arrangör för resan var Stockholms Ånglokssällskap och ångtåget bestod av E10 1747, DF5 2877, SV4 25614, CF4 1699, ÖKJ Co 20, SWB C5 138, SÅS S 1783.

Liljeholmens godsstation.
Resan utgick från Liljeholmens godsstation.

Björnkulla.
Ångtåget ute på Grödingebanan, dyker in i den första tunneln vid Björnkulla.

Södertälje Syd (övre).
Ångtåget under uppehållet i Södertälje Syd (Övre).

Fotokörning.
Ångtåget gör en fotokörning på Nyköpingsbanan.

E10 1747 i Nyköping.
E10 1747 gör rundgång i Nyköping.

Infart lokstationen.På vändskivan.Vattentagning förbereds.
E10 1747 vid Oxelösunds lokstation.

SÅS trätåg.
SÅS trätåg under uppehållet i Oxelösund.

Ma 406.Ma 406.Ma 402.
Studie i TGOJ Ma 406 och 402 (notera de olika buffertarna).

S:t Botvid.
S:t Botvid är Oxelösunds lätt igenkännliga kyrka, utformad med inspiration från sjömärken av arkitekt Rolf Berg 1957.


daniel@nordling.nu