1993-11-13 Mälaren runt med SÅS

av Daniel Nordling
Lördagen den 13 november 1993 anordnade Stockholms Ånglokssällskap en resa Mälaren runt. Resan var även premiär för SÅS oljeeldade SJ E10 1747, loket ställde tyvärr till lite problem under resan. Tåget bestod i övrigt av trävagnarna SJ SV4 25614, SJ CF4 1699, SWB C5 138, ÖKJ Co 20 och SJ DF5 2877.

SÅS i Kungsängen. Kungsängens stationshus.
Ångtåget under uppehållet i Kungsängen.

Felsökning på E10 1747.
På grund av problem med loket är vi kraftigt försenade, här pågår felsökning.

Ånga.
Bygge av dubbelspår förebereds på sträckan.

Infart Grillby.
Ångtåget under infart till Grillby.

Km 64.
Ångtåget passerar kilometer 64.

E10 1747 i Västerås Norra.
E10 1747 vid Västerås Norra.


daniel@nordling.nu