Stockholms Ånglokssällskap på Saltsjöbanan 1997

av Daniel Nordling
I samband med Saltsjöbadsdagarna 1997 gjorde Stockholms Ånglokssällskap ett antal körningar mellan Nacka och Saltsjöbaden. Dessa bilder är tagna på söndagen den 1/6-1997. Tåget består av SJ N 1173, SWB C5 138, ÖJK Co 20 och SJ CF4 1699.

SJ N 1173 SJ N 1173 SJ N 1173
SJ N 1173 gör rundgång på Nacka station.

Ångtåget lämnar Saltsjöbaden.
Ångtåget lämnar Saltsjöbaden.

C11 2892
Ett Saltsjöbanetåg på väg mot Saltsjöbaden mellan Neglinge och Ringvägen, C11 2892 närmast kameran.

SJ N 1173
SJ N 1173 vid infarten till Neglinge.

Kolning
Rationell kolning av SJ N 1173 från lastbil med kran, på bangården i Neglinge.

Motorvagn 15
Denna dag var även Saltsjöbanans motorvagn 15 ute och rörde på sig, ses här anlända till Neglinge.


daniel@nordling.nu