1993-12-11 Slakthusbanan (Final)

av Daniel Nordling
I slutet av 1993 hade planerna för den nya "snabbspårvägen" i södra Stockholm kommit så långt att Slakthusbanan skulle stängas vid årsskiftet, Stockholms Ånglokssällskap som hade haft körningar på banan sedan 1974 körde en sista gång under luciahelgen. Dessa bilder är tagna den 11 december 1993. Ångtåget bestod av SJ N 1173, SWB C5 138, ÖJK Co 20 och SJ CF4 1699.

SÅS i Enskede SÅS i Enskede
Ångtåget anländer till Enskede (Slakthuset).

Mågna resenärer
Ganska många resenärer trots det grå och mycket kalla vädret.

SÅS trävagnar
Trävagnarna väntar på nästa tur.

SÅS Serveringsvagn
I serveringsvagnen erbjöds bl.a. varm glögg, mycket välbehövligt i det kalla vädret.

N 1173 gör rundgång N 1173 gör rundgång N 1173 gör rundgång
N 1173 gör rundgång inför ett intresserad publik.


daniel@nordling.nu