2003-09-07 Stockholms Ånglokssällskap på Värtabanan - Värtaverket 100 år

av Daniel Nordling

Med anledning av Värtaverkets 100 års jubileum körde Stockholms Ånglokssällskap två turer mellan Stockholm C och Värtan, tåget bestod av SJ E2 1242 och fem stålvagnar inlånade från SKÅJ. Jag var naturligtvis där med min kamera och dokumenterade händelsen.

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild

Järnvägsbild


daniel@nordling.nu