2006-06-10 Stockholms Ånglokssällskap på Värtabanan

av Daniel Nordling

Stockholms Ånglokssällskap körde helgen 10-11 juni 2006 sitt ångtåg med trävagnar på Värtabanan i Stockholm, dessa bilder är tagna på lördagen. Tåget bestod av SJ E2 1242, SJ CF4 1699, SWB C5 138, ÖKJ Co 20 och SJ Gsh 31237.

7817.jpg

7818.jpg

7790.jpg

7793.jpg


daniel@nordling.nu