Bilder från Nynäsbanans 100 årsjubileum

av Daniel Nordling
Den soliga söndagen 30 september 2001 firades Nynäsbanans 100 års jubileum gemensamt av Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Stockholms Ånglokssällskap (SÅS) och Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (SKÅJ).

Två olika jubileumståg kördes under dagen. Ett ångtåg som bestod av: B 1136, E2 1242, Gsh 31378, CF4 1699, ÖKJ Co 20, SWB C5 138, C3c 1444, Q 1276 och S17a 25628. Samt ett eltåg som bestod av: Du 581, B6 4074, B6G 3828, B6 3826, B8 3174 och RS3 3216.

Under kraftig rökutveckling anländer ångtåget till Farsta Strand.
Under kraftig rökutveckling anländer ångtåget till Farsta Strand.

Många nya resande vill stiga på det redan fullsatta ångtåget i Farsta Strand.
Många nya resande vill stiga på det redan fullsatta ångtåget i Farsta Strand.

Vy från ångtåget under infart till Trångsund.
Vy från ångtåget under infart till Trångsund.

Ångtåget lämnar Västerhaninge.
Ångtåget lämnar Västerhaninge.

Det är mäktigt med dubbla arbetande ånglok (utfart Västerhaninge).
Det är mäktigt med dubbla arbetande ånglok (utfart Västerhaninge).

Eltåg anländer till Västerhaninge.
Eltåg anländer till Västerhaninge.

SKÅJs Du 581 gör rundgång i Nynäshamn.
SKÅJs Du 581 gör rundgång i Nynäshamn.

BJs Ra 847 utrustad för körning av mättåg uppställd i Nynäshamn.
BJs Ra 847 utrustad för körning av mättåg uppställd i Nynäshamn.


daniel@nordling.nu