Stockholms Ånglokssällskap på Värtabanan 2001-12-16

av Daniel Nordling
Den 15-16 december 2001 körde Stockholms Ånglokssällskap ångtåg på Värtabanan i Stockholm. Tåget bestod av SJ E2 1242, SWB C5 138, ÖJK Co 20 och SJ CF4 1699.

Albano

Norra Station 1

Norra Station 2

Norra Station 3


daniel@nordling.nu