2000-07-29 Termitsvetsning på Tvärbanan

av Daniel Nordling
Under perioden den 29/7-4/8 2000 var Tvärbanan avstängd för banarbeten. Bygget av Södra länken hade kommit så långt att enkelspårsprovisoriet vid Årstafältet kunde tas bort. Jag tog en promenad med kameran och fick bl.a. lite dramatiska bilder av en termitsvetsning.

Arbetsområdet från Valla torg
Arbetsområdet från Valla torg.

Utrustningen bärs fram Smältkammaren på plats Tändning av smältan Smältan brinner Smält järn rinner ned i skarven Slipning av den färdiga skarven
En serie bilder som visar hur det går till när man termitsvetsar räls. Hela proceduren, inklusive slipningen, tog bara ett par minuter.

Andra arbetslaget
Det var två lag som arbetade parallellt.

Spårjusteringsmaskin
Spårjusteringsmaskinen står redo att ta över när svetsningen är färdig.

Arbetsområdet från Årstafältet
Arbetsområdet från Årstafältet. På det vänstra spåret pågår utläggning av makadam.

Provisoriska enkelspåret
Här ses resterna av det provisoriska enkelspåret.

6805-35.jpg
Bussar ersatte spårvagnen under tiden som trafiken var inställd.


daniel@nordling.nu