2006-03-04 Framkomlighetsproblem på Gröna linjen

av Daniel Nordling

Lördagen den 4 mars 2006 drabbades Stockholm av ett kraftigt snöfall, detta ledde till stora problem för Tunnelbanans Gröna linje. På eftermiddagen var därför Snöblåsningståget ute och rullade, för att göra åtminstone ett spår framkomligt. Större delen av kvällen gick därför tågen i enkelspårstrafik mellan Skogskyrkogården och Gubbängen, medan trafiken Gullmarsplan - Hagsätra ersattes med buss. Senare på kvällen fick även sträckan Sandsborg - Farsta strand tidvis ersättas med buss, på grund av ett växelfel. För mig ledde kaoset till en serie mindre vanliga bilder, Snöblåsningståget brukar annars få nöja sig med att köra på nätterna.

3172.jpg

3112.jpg

3072.jpg

3084.jpg

3093.jpg

3095.jpg

3118.jpg

3129.jpg

3138.jpg

3147.jpg

3149.jpg

3153.jpg

3188.jpg


daniel@nordling.nu